HZ. ADEM’DEN HZ. MUHAMMED’E (S.A.V.)PEYGAMBERLER TARİHİ | Detaylı

31 Ağustos 2018
Peygamberler Tarihi Peygamberler Kronolojisi
20999
Bakıldı

Bu Yazımız’da Hz. Adem As’dan Hz. Muhammed S.a.v efendimize kadar yaşamış tüm Peygamberlerin tarihi Peygamberler Kronolojisi yer almaktadır.

Bu yazıyı derecelendirin!
[Total: 4 Average: 4]

Dünya’nın varoluşundan Peygamber efendimizin Yaşadığı Tarihe kadar araştırmacıların araştırmalarına binayen Geçmiş Tarihin kronolojisini Konu altında paylaşıyorum. Millattan önce Yaşayan tüm peygamberlerin ne kadar süre yaşadığı ve çocuklarının isimlerine göre sıralanan listemiz aşağıda mevcuttur.

Önemli Uyarı: Yapmış olduğumuz bu çalışmada Hz. İsa’ya kadar yapılan kronoloji de bizim temel aldığımız ve uyguladığımız hesaplama kaynağı Peygamber Efendimizin (SAV), ” insanlığın ömrü Hz. Adem’den kıyamete 7000 yıl olacaktır” hadisidir. Ve bizim bu hadisi sahih kabul etmemizdendir. Ancak yapılan arkeolojik kazı çalışmalarının edindiği sonuçların vermiş olduğu insanlığın tarih sonuçları farklılık addetmektedir. Örneğin en son Urfa’daki Göbekli Tepe yerleşimini M.Ö. 10000’e kadar tarihlendirmiş bulunmaktalar. Bu farklılık, hesaplama şeklinden olabileceği gibi farazi yaklaşımların neticesi de olabilir. Bizim yaptığımız tahmini tarihlendirmelerin çelişmemesi adına, hem sahih olduğunu düşünerek hadisi, hem de kazı sonuçlarını dikkate alarak Hz. Adem’den Hz. İbrahim’e iki farklı tarih ile ilerleme uygun görülmüştür. (Parantez içinde Göbekli Tepe tarihi referans alınmıştır.)
Son olarak yine belirtmekte ve uyarmakta fayda görüyorum ” Bu çalışma tarih ispat amacı gütmemektedir, tarih kronolojisinden ziyade bir insan yaşam kronolojisidir. Yani tarihlerin bilimsel, kanıta dayalı gerçeklikleri yoktur.”

* Â.Ö. { 7.000} PAZAR GÜNÜ,

Kâinat yaratılmaya başlandığı ilk gündür.

* Â.Ö. { 6.000} PAZARTESİ GÜNÜ,

  Allah, ( C.C. ) iki günde arzı, önce 7 kat gökyüzünü sonra yeri yarattı.

* Â.Ö. { 5.000} SALI GÜNÜ,

Allah, dağları ve dağlarda olan faydalı, faydasız şeyleri yarattı.

* Â.Ö. { 4.000} ÇARŞAMBA GÜNÜ, 

Allah, ağaçları, suları ve geri kalan bitkileri ( nebatları) yarattı. Bu dört günün ikisinde bütün Yeri ve öteki ikisinde Yerde ne gibi şeyler varsa yarattı. Böylece bunlar tamam oldu. 

* Â.Ö. { 3.000} PERŞEMBE GÜNÜ, 

Allahü Hak Teâlâ, gökleri, arşı, kürsüyü yarattı. Cuma günün öncesinde tâ üçüncü saat tamamlanıncaya kadar, ay ve güneşi ve melekleri yarattı. Dördüncü ve beşinci saatte hiç bir şey yaratmadı; bu iki satte cihan Meleklerin elindeydi.

* Â.Ö. { 2.000} CUMA GÜNÜ, 

Perşembe’ nin Altıncı saatinden { ki o günün yarısıydı } tâ  Cuma gününün son saatine kadar, Allah, Âdem peygamberi yarattı ve Meleklere: Âdem’e secde edin ! Emrini verdi. Melekler de O na secde ettiler. Âdem Aleyhiselam Cennet’ e girdi, Cuma günün son saati geçincede Cennetten çıkartıldı.

* Â.Ö. { 1.000} CUMAERTESİ GÜNÜ, 

Bu gün Allahu Teâlâ hiç bir şeyi yaratmadı. Dünyanın halkı o gün tamam olduydu. 

PEYGAMBERLER TARİHİ KRONOLOJİSİ 

M.Ö. 4890       ( M.Ö. 10.000 )

Hz. Âdem’in yeryüzüne indirildiği tahmini tarih.( İnsanlık tarihi 7.000 yıl süreceği tahmin edilerek hesaplanan tarihtir. ) Hz.Adem’in 930 ile 960 yıl yaşadığı rivayetler arasındaki en güçlü olanıdır.Hz. Havva ile evliliklerinden; ilki, Kaabil/Eklimya, ikincisi, Hâbil/Lebuda olmak üzere 120 çift ( bazı kaynaklarda 20 çift )  çocukları dünyaya geldi. 3.doğum Hz. Âdem’in yerine geçecek olan tek doğan Hz. Şit(Şis)’dir. Hz. Şit Hâbil’in öldürülmesinden 5 yıl sonra, adının anlamına istinaden Allah’ın hediyesi olarak Hâbile karşılık verilmişti. Lakabı Safıyyullahtır.

M.Ö. 4690          ( M.Ö. 9.800 )

Hz. Adem (Adam) ile Hz. Havva’ nın dünyada buluşması. Arafat ovasında buluştular.

M.Ö. 4583           ( M.Ö. 9.600 )

Hz. Şit (Seth / Şis ) tahmini doğum yılları. Tahmini 912 yıl yaşadı.

M.Ö.  3960           ( M.Ö.9.000 )

Hz. Şit.  Bu tarih aynı zamanda Hz. Adem’in vefat tarihi olarak tahmin edilmektedir. Çünkü AdemAleyhiselamın yerine kendisi geçmiştir. Hz. Şit’in 912 yıl yaşadığı tahmin ediliyor. Ondan sonra oğlu Enuş (Anuş)(950 yıl), yerine oğlu Kaynan ( 800 yıl ), yerine Mehlail ( 895 yıl ), yerine Yerd ( 926 yıl ), ölünce yerine Uhnuh yani Hz. İdris geçti. ŞitAleyhiselam ile İdris Aleyhiselam arasında Peygamber gelmedi.

M.Ö. 3600            ( M.Ö.8.000 )

Hz. İdris( Enpch), Hz. Adem’den sonra ilk kalem tutandır, dünyada ilk elbiseyi dikendir.  60 yaşında iken ölüp tekrar diriltildi. Kendisine önce cehennem sonra cennet gösterildi. Cennete girip Allah’ın dileğini kabulüyle bir daha çıkmadı. Hz. İdris göğe çekilince ( 165 yaşındaydı ) yerine oğlu Müveşlik (MettuŞelah) ( 917 yıl ), yerine Lemek ( 700 ), yerine Nuh Aleyhiselam geçti

M.Ö.  3480            ( M.Ö. 6.950 )

Hz. Nuh’un ( Noah ) doğumu. Hz. Âdem ile Hz.Nuh arası yaklaşık 1500 yıl olduğu sanılmaktadır. İnsanlığın ikinci babası ve gemicilik zanaatının piridir. Nuh Aleyhi Selam 950 tebliğ görevinde bulundu.

M.Ö.  2530              ( M.Ö. 6.000 )

Nuh Tufanı, tufandan sonra Hz. Nuh 50 yıl yaşadı.(100,160 yıl diye geçen kaynaklarda mevcuttur.) Nuhun üç oğlu:

SÂM nesli; yeryüzünün orta üst kısmı, Beytülmakdis(Mescidi Aksa), Nil, Feysun, Fırat, Dicle, Seyhan, Ceyhan beş ırmağın suladığı yerler.Araplar, Aramiler, İbraniler,Süryaniler, Keldaniler ve Fenikeliler gibi milletler. Hz. Nuh’tan sonra Hz. Muhammed S.A.V.’e kadarki bün Peygamberler Sâm soyundan gelmişlerdir.

HÂM nesli; Nilin batısına ve arkasına düşen yerler. Arîler ya da Hintliler, Berberiler, Kıptiler, Farslılar, Kürtler ve Avrupalı milletler.

YÂFES nesli; Mağrıb ile Meşrik arasında konaklamıştır. Erzurum’a kadar Türklerin dahil olduğu ve Arab olmayan bütün yurtların dahil olduğu soylar. Moğollar ya da Turanlılar, Türkler (Orta Asyalılar dahil), Çinliler, Japonlar ve Moğollar gibi milletler.

M.Ö.  2480                ( M.Ö. 5.900 )

Hz. Nuh’un vefatı. Yerine oğlu Sâm geçti ve 600 yıl yaşadı. Yerine oğlu Efrafşed ( Erfahşud ) geçti ( 465 yıl ), yerine Şalıh geçti ( 430 yıl ), yerine Abir ( 340 yıl ), yerine Fâlığ ( 239 yıl ), yerine Ergu geçti. ( 200 yıl) Ergu’ nun zamanı Babil’de oturan zorba Nemrud’un dönemine denk gelmektedir. Yerine Sarug ( 230 yıl ), bu dönemde halkın bir kısmı putlara,taşlara,ağaçlara bir kısmı suya, rüzgara tapmaya başlamıştı. Sarug ölünce yerine oğlu  Nahor geçti. Bu dönemde çok şiddetli bir sarsıntı meydana geldi ve bütün putlar yıkıldı, ancak tekrar putları diktiler.

M.Ö. 2440 ?                ( M.Ö. 3.500 )

Hz. Hûd ( Eber ) 464 yıl yaşadı. Âd kavminin peygamberidir.

M.Ö. 2400 ?           ( M.Ö. 3.000 )

Hz. Salih ( Shelah ) 258 veya 280 yıl yaşadı. Semûd kavminin peygamberidir.

M.Ö. 2337              ( M.Ö. 2.500 )

Hz. İbrahim’in ( Abraham ) doğumu. 175/200 yıl yaşadı. Hz. İbrahim’den sonraki bütün peygamberler ( Hz. Lut istisna, Hz. İbrahim’in kardeşi Haran’ın oğludur.) İbrahim A.S. Peygamberin soyundan gelmiştir.

M.Ö. 2251

Hz. İsmâil’in ( Ishmael ) doğumu.

M.Ö. 2237

Hz. İshak’ın ( İzaac )doğumu. 160/185 yıl yaşadı.

M.Ö. 2233

Hz. İsmâil’in annesi Hz. Hacer 90 yaşında vefat etti.

M.Ö. 2150

Hz. İbrahim’in vefatı. Mezarı Filistin, Batı Şeria’da ( Habrun/ Hebron )

M.Ö. 2115

Hz. İsmâil’in vefatı. 137 yaşındaydı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV), İsmâil Peygamber’in neslinden gelmiştir. Hz. İbrahim’den sonraki diğer bütün Peygamberler ise Hz İsmâil’ in kardeşi Hz. İshak soyundan gelmiştir. Hz. İshak’ tan sonraki bütün Peygamberler Hz. Yakub neslinden gelmiştir. Üç Peygamber müstesna ( Hz. Muhammed (SAV)( Hz. İsmâil neslinden), Hz. Eyyub ve Hz. Zülkifl ( Hz. Yakub’un ikizi İys (İsh, İs ) neslinden gelmiştir.)

M.Ö. 2067

Hz. İshak’ın vefatı.

M.Ö. 2062

Hz. Lût ( Lot), Hz. İbrahim’in kardeşi Haran’ın oğlu ve kendisine ilk iman edendir.

M.Ö. 1830

Hz. Yakup ( Jacob ), Hz. Yusuf’tan 27 yıl önce vefat etti. Lakabı İsrail’dir. Kendisinden sonraki bütün nesil İsrailoğulları olarak adlandırılacaktır. Babası, Hz. İshak’ tan sonraki bütün Peygamberler kendi neslinden Hz. Yakub neslinden gelmiştir. Üç Peygamber müstesna ( Hz. Muhammed (SAV)( Hz. İsmâil neslinden), Hz. Eyyub ve Hz. Zülkifl ( Hz. Yakub’un ikizi İys (İsh, İs ) neslinden gelmiştir.)

M.Ö. 1770

Hz. Yusuf ( Joseph ) 120 yıl yaşadı. Mısır’da peygamberlik yaptı.

M.Ö. 1750

Hz. Eyyub (Job ), Üçüncü kuşaktan Hz. İbrahim’in oğlu Hz.İshak’ın neslindendir. Yaklaşık 125 yıl yaşamıştır. İbtilası 18 yıl sürdü.

M.Ö. 1650

Hz. Zülkifl / Kifl ( Ezekiel ), 75 yıl yaşamıştır. Hz. Eyyub’un oğludur.

M.Ö. 1600-1560

Hz. Şuayb ( jethro ), Musa A.S.’ ın kayınpederidir. Medyen ve Eyke halkına peygamber olarak gönderildi. 140 yıl yaşadı.

M.Ö. 1550

Hz. Musa’nın ( Moses ) doğumu. 120 yıl yaşamıştır. Hz. Yûşa ve Hz. Kâlib, Hz. Musa’nın yardımcılarıdır, daha sonra sırasıyla ikisine de Peygamberlik verilmiştir.

M.Ö. 1500

Hz. Yûşa’nın  ( Yehoşua/Yeşu ) doğumu. Yaklaşık 125 yıl yaşamıştır. İsrailoğullarını Musa A.S. dan sonra Tevrat hükümlerine göre 27 yıl idare etmiştir. Kendisinin döneminde Fars’da ilk 20 yıl Kral Minuşihr ( Minucihr ), 7 yıl Kral İfrasyab yönetici idi. Hz. Musa ile Hızır Aleyhiselam’nın yolculuğuna o da refakat etti.

M.Ö. 1433

Hz. Harun’ un ( Aaron ) vefatı.  Allah  Musa peygamberin isteği üzerine abisi Harun’u kendisine yardımcı tayin etmiş ve böylece  İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Yumuşak huylu, sakin davranışlı olduğu için çok sevilirdi.

M.Ö.  ? ?-? ?  

Hz. Hızır . ( Çok geniş bir zaman diliminde ismi anılmaktadır, hâla yaşadığı rivayet edilir.) Kur’an-ı Kerim’de Musa Aleyhiselam ile yolculuğu anlatılır. Allah Azze ve Celle kendisine özel bir ilim vermiştir. Halen sağ olup her sene Hacc mevsiminde İlyas Aleyhiselam ile buluştukları rivayet edilir. Ancak hakkında söylenenler Kur’an ve Hadislerden başka hep tartışılmıştır doğrusunu Allah ( C.C. ) bilir.

M.Ö. 1430   

Hz. Musa’nın vefatı.

M.Ö.  1375   

Hz. Yuşa’ ın vefatı.

M.Ö.  1350  

Hz. Kâlib b. Yüfena, Musa Aleyhiselamınkızkardeşi Meryem’in kocası yani Hz. Musa’nın damadı. Hızır Aleyhiselam ile yolculuğunda Musa A.S.’ın yerine vekil kalmıştır.

M.Ö.  1300 ?  

Hz.Hızkıl ( b. Nûri), Hz. Kâlib b. Yüfena’nın oğlunun vefatından sonra Allah ( C.C.) onu İsrailoğullarına peygamber olarak göndermiştir. 27 yıldan sonra Babil diyarına hicret etmiş ve orda vefat etmiştir.

M.Ö. 1250

Hz. İlyas ( Elijah ) Rivayete göre kavminin imansızlığına ve bal mumuna tapınmasına kızan Hz. İlyas (a.s), Allahu Teâlâ’dan kendisini gökyüzüne kaldırması için dua etmiş, bunun üzerine belirlenen bir yerde yanında Elyas’a (a.s) da varken gökten gelen ateş gibi bir ata binip havalanmış, nübüvvet simgesi olarak da aşağıda kalan Elyas’ a  hırkasını atmış ve semaya refedilmiştir.

M.Ö. 1200    

Hz. Elyesa, Hz İlyas göğe kaldırıldıktan sonra yerine Elyesa gelmiştir.

M.Ö. 1150 ?

Hz. Yûnus ( Metta oğlu ) Âsurlular zamanında Ninova halkına peygamber olarak gönderildi.

M.Ö. 1100   

Hz. Şemûyel ( Samoyel / İşmoil )’in Peygamber olarak geldiği tarih. Hz. Elyesa’dan sonra İsrailoğulları Peygamberlerin bir kısmını öldürüp büyük günahlar işlediler. Peygamberlere bedel olarak Allah üzerlerine zorba hükümdarlar ve diğer milletleri musallat etti. Allah’a yalvarmaları sonucu Şemûyel’iİsrailoğullarına peygamber, Tâlut’u da melik yani hükümdar etti. Şemûyele, Allah vahyetti ve Calut’u, İşa’ nın oğlu Davut’un öldüreceğini vahyetti.

M.Ö. 1029  

Hz. Davud ( David ), babası İşa’nın duvar gibi sağlıklı 12 oğlundan zayıf, hastalıklı, gür ve  güzel sesli, güzel huylu, temiz kalpli ve oldukça anlayışlı olan 13. Oğlu idi. Hz. Şemuyel zamanında Calut ile mücadelede aranan kişi idi. Yerine oğlu ve peygamber olan Hz. Süleyman geçti.

M.Ö. 1000 

Hz. Davud Kudüs şehrini ele geçirdi.

M.Ö. 973

Hz. Süleyman’ın ( Solomon ) doğumu. Süleyman Peygamberin devleti geniş, askeri çok ve çeşitli, hakimiyeti de muazzamdı. Kendisinden ne önce ne de sonra hiç kimseye böyle bir şey verilmiş değildi.

M.Ö. 950  

Hz. Süleyman BeytülMakdis’ i ( Mescid-i Aksa’yı ) inşa etmiştir.

M.Ö. 920 

Hz. Süleyman’ın vefatı.

M.Ö. 1000/900    

Hz. Lukman. Hz. Lukman Davud Aleyhiselama ilmiyle ve hikmetiyle vezirlik etmiştir. Simsiyah tenli, kalın dudaklı, kısa boylu, enli ve yarık ayaklı idi. Alimlerin çoğunun ortak ittifakı, kendisinin Peygamber veya Vahye mazhar olmadığı düşüncesidir.

M.Ö. 700    

Hz. Şâ’yâ ( b. Emus ) veya Emsıya.  İsrailoğullarınınSıddîka adındaki krallarının döneminde peygamberlik yapmıştır. Kral Sîddika öldükten sonra devlet karışmış, düzen bozulmuş, Allah’ın kitabı bir tarafa atılmıştır. Vahiyle konuşan Şa’ya Peygambere israiloğulları kızıp onu gizlendiği ağaç kavuğunda testereyle ikiye bölerek şehit etmişlerdir.

M.Ö. 600   

Hz. İrmiya ( b. Hılkıya ). Hz. Şâ’ya’ yı şehit eden israiloğullarına Allah Hz. İrmiya’yı  peygamber olarak gönderdi. Ancak azgınlıkları arttı ve peygamberi zındana attılar. Allah onların başına Babil hükümdarı Buhtunnassar’ı musallat etti ve onları mahfetti. Buhtunnassar Hz. İrmiya’yı zindanda çıkartıp ona hürmette bulundu. Allah azze ve celle Hz. İrmiya’yı yüzyıllık ölümden sonra diriltip gözlerini açtırdı.

M.Ö. 550   

Hz. Danyal ( b. Hızkıl’ülasgar ). Hz. Danyal, Babil kükümdarıBuhtunnassar’ınİsrailoğulları talan ettiğinde ( Allah C.C. musallat etmiştir.) yanında götürdüğü binlerce esirden biridir. Babil’den ayrıldıktan sonra Huzistan’nın  ( İran ) Sus şehrine gitmiş ve orada vefat etmiştir.

M.Ö. 500  

Hz. Uzeyr ( Azra ), Babil Kralı Buhtunnassar’ın elindeki esirler içinde Hz. Danyal gibi UzeyrAleyhiselamda bulunuyordu. Bakara suresinin 259. Ayetinde yüz yıl ölü halde bırakılıp diriltildiği açıklanan Zat’ın İrmiya değil de UzeyrAleyhiselam olduğu da ileri sürülmektedir.

M.Ö.  ? ?-? ?  

Hz. Zülkarneyn. ( Çok geniş bir zaman diliminde ismi anılmaktadır, Hızır Aleyhiselamın yardımcısı olduğu rivayet edilir. ) Cenâb-ı Allah, Kur’an-ı Kerim’de Zülkarneyn’den bahsediyor ve onun adaletli olduğunu ifade buyurarak övüyor. Onun doğulara ve batılara ulaşıp bir  çok ülkelere sahip olduğunu, ülkelerde yaşayan halkı mağlup edip hükmü altına aldığını, onlara karşı tam bir adaletle hükmettiğini, muzaffer ve adaletli bir otorite uyguladığını beyan ediyor. Doğrusu şu ki o adil bir hükümdardır. Peygamber ya da resul olduğunu söyleyenlerde vardır.Hz. Ali (R.A.) ise Hz. Zülkarneyn için, ne bir nebi ne de kral idi. O Allah’ın Salih bir kulu idi; o Allah’ı, Allah’ta onu sevmiştir, demiştir. 1600, 2000 hatta 3000 yıl yaşadığı rivayetler var. Hızır Aleyhiselamın da ordusunun başında olduğu, kendisine vezirlik yaptığı rivayet edilir. Doğrusunu ise Allah bilir.

M.Ö. 127    

Hz. Zekeriyyâ ( Zechariah ) İsrailoğullarının Allah’tan çok dilemeleri üzerine onlara Peygamber olarak gönderildi. Âbitler de ona iman edip O nu kendilerine imam seçtiler. Hz. Zekeriyyâ’ nın çok sevdiği, değer verdiği iki dostu vardı. Biri, İmrân diğeri Fakoz idi. Fakoz’un iki kızı vardı, İşâ ve Hinne. Daha sonra Fakoz kızı Hinne, ile İmrân evlendi ve Fakoz kızı İşâ ( Eşya ) ile Hz. Zekeriyyâ evlendi. Hz. Zekeriyyâ-İşâ evliliğinden Hz. Yahya dünyaya geldi.İmrân-Hinne evliliğinden ise Hz. Meryem dünyaya geldi. Yani Hz. Yahya ile Hz. Meryem teyze çocuklarıdır. Hz. ZekeriyyâAleyhiselam 120 yaşında iken hanımı 98 yaşında iken Allah dualarını kabul edip kendisine Hz. Yahya’ yı nasip etmiştir.

M.Ö.  7     

Hz.Yahya ( John ), İsa Aleyhiselamdan 6 ay büyüktür, şehit edildiğinde 32 yaşındaydı. Hz. İsa ise 31,5 yaşında idi. Şehit edildiğinde bir rivayete göre babası Hz. Zekariyyâ namaz kılıyordu ve bu esnada namazını bozmadı.

M.Ö. 6.     

Hz. İsa’nın ( Jesus )  tahmini doğum yılı.

M.S. 27     

Hz. İsa’nın semaya kaldırılışı. Hz.İsa’ nın peygamberliğine inanan on iki yakınına  İsa’nın havârileri denir. Bunlar: André, Jacques, Jean, Pierre, Philippe, Barthélémy, Matieu, Thomas, Jacques, Simon, Jude ve Judas’tir. Bunlardan, dördü olan, Petrus (Pierre), Yohanna (Jean), Mattâ (Mathieu) ve Toma (Thomas), birer İncil yazmışlardır. İsa’nın peygamber oluşu ve ümmetine tavsiyeleriyle keramet ve mucizeleri bu kitaplarda gösterilmiştir. Aralarında ufak tefek farklar olduğu için, dördü birden İncil’i teşkil eder.

M.S. 33      

Hz. İsa’nın annesi Hz. Meryem’in vefatı.

M.S. 27/610  

Fetret Devri. Fetret Çağı da denilen bu dönem, Hz. İsa’nın göğe çekilmesinden Hz. Muhammed Mustafa S.A.V’ in peygamber olduğu döneme kadarki Peygamber siz zaman, Peygamberliğin kesintiye uğradığı dönemdir.

SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED(SAV) TARİHİ KRONOLOJİSİ

571 

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) babası Abdullah İbn-i Abdilmuttalib’in vefatı.

Fil Olayı, Peygamber Efendimizin doğumunda 52 gün önce meydana gelmiştir.Habeşistan’ın Yemen Valisi Ebrehe, Kâbe’ye saldırdı.

571   (  20.04.571 Pazartesi ) 

Hz. Muhammed S.A.V. Efendimiz’ in doğum günü.

Rebiülevvel ayının 12′nci gecesi (20 Nisan) Efendimiz (sas) dünyayı şereflendirdi.

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sütanne Halîme-i Sa’diyye’ye verilmesi.

Peygamberimizin Soyu: Hz. İbrahim, Hz. İsmail… Adnan (21. batın)… Fihr, Gaalib, Luey, Kâ’b, Mürre, Kilâb, Kusay, Abdulmenaf, Haaşim, Abdulmuttalib, Abdullah, HZ. Muhammed Mustafa (s.a.v.)

573
Sütanne Halîme-i Sa’diyye’nin Peygamber Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem)  Mekke’ye annesine teslim etmek için getirmesi fakat Mekke vebası endişesiyle tekrar götürmesi.

 

574

Hz. Ebubekir’in doğumu.

575 
Süt annesi Halime Hatun, Allah Resulü’nü annesi Hz. Amine’ye teslim etti. ( 4 yıl kaldı)

Şakk-ı Sadr Mucizesi; Cebrâil veya insan suretine girmiş iki melek, O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanına gelip göğsünü açmış, kalbini çıkardıktan sonra ondan bir kan pıhtısı almış, kalbi hikmet ve iman ile doldurulmuş, ardından kalbi yıkayıp yerine koymuş, göğsünü de kapatmıştır.

577 
Annesi Amineve hizmetçileri ÜmmüEymen ile birlikte Medine’ye gidip babasının mezarını ziyaret etmesi ve dönüşte Mekke ile Medine arasındaki Ebvâ Köyü’nde annesinin vefâtı. Dedesi Abdülmuttalib Efendimizi himayesi altına aldı.

Hazreti Osman’ın (radıyallâhuanh) doğumu

579
Abdülmuttalib ahirete intikal etti. Efendimiz, amcası Ebu Talib’in yanında kalmaya başladı.

583
Amcası Ebu Talib’le ticaret maksadıyla Şam’a gitti. Busra’da(Suriye’nin güneyinde bir şehir) Rahip Bahîra Allah Resulü’nün beklenen son peygamber olduğunu söylemesi.

588
Amcası Zübeyr ile Yemen’ ticari amaçlı seyahati.

591
Ficâr Savaşı. Kureyş-Hevâzîn arasında dört yıl süren savaşta bulundu.

Hazreti Ömer’in (radıyallâhuanh) doğumu.

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mekke ve çevresinde can güvenliğinin ve ticari emniyetin sağlanması gayesiyle teşekkül eden Hilfü’l-Fudûl Cemiyetine ( Erdemliler Sözleşmesi) katılması.
Ticarete başladı.

595

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Hadîce’ye (radıyallâhuanha) ait ticaret kervanının başında Suriye’nin Busrâ şehrine gitmesi.

Peygamber Efendimiz’in  (sallallâhu aleyhi ve sellem) Busrâ’da Rahip Nastûra’yla karşılaşması

596
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Hadîce validemizle (radıyallâhuanha) evlenmesi. (Peygamber Efendimiz 25, Hadîce validemiz 40 yaşındayken)

EbûTalib’in nikâh töreninde konuşması.

Süt Anne Halîme-i Sa’diyye’nin düğüne getirilmesi.

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Hadîce validemizle birlikte Merve’de yeni alınan eve taşınması.

598

Oğlu Kasım’ın doğması. Kendisine Ebu’l – Kasım denilmesi. Kasım iki yaşaında iken vefat etmiştir.

599

Amcasının oğlu Hz. Ali’nin (radıyallâhuanha)   doğması.

600

Kus ibn-i Sâide ibn-i Amr el-İyâdî’nin, Ukâz çarşısında beklenen Peygamberi müjdelediği bir hutbe okuması. Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu hutbeyi dinlemesi.

Peygamber Efendimiz ‘in ilk kızı Hazreti Zeyneb’in (radıyallâhuanha)  doğumu.

604

Peygamber Efendimiz ‘in 2. kızı Hazreti Rukıyye’nin (radıyallâhuanha)  doğumu.

608
Peygamber Efendimiz ‘in (sallalâhu aleyhi ve sellem) Kureyş’inKabe’yi yeniden inşası sırasında Hacerü’l-Esved’in yerine konulması konusunda hakemlik yapması.

Peygamber Efendimiz’in 3. kızı Hazreti ÜmmüGülsûm’ün (radıyallâhuanha)  doğumu.

609

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Vahiy öncesi gördüğü SâdıkRüyalar’ın sıklaşması (İlk Vahyin nüzûlundan 6 ay önce)

610
Hira mağarasında (Ramazan ayında Kadir Gecesi’nde) ilk vahyin gelişi, (Risalet vazifesinin Cibril-i Emîn tarafından tebliği) Peygamber oluşu.

AlakSûresi’nin ilk beş ayetinin nüzûlü: Milâdî 610 Yılı, Hicretten 13 yıl önce, 17 Ramazan Pazartesi günü, Efendimiz 40 yaşındaydı.

Peygamber Efendimiz’in 4. kızı Hazreti Fâtıma’nın (radıyallâhuanha) doğumu.

En yakınlarını İslâm’a davet etmesi. Hz. Hatice, Hz. Ebubekir, Hz. Ali ve Hz. Zeyd’in Müslüman olmaları.

614
Safa tepesine çıkıp ilk açık tebliğini yaptı.Bi’set’in 4. yılında açık davet başlaması (  bi’setten itibaren 3 yıl boyunca insanları İslâm’a gizli çağırdı.) Yakın akrabalarına tebliğ için yemekler verdi. Müslümanlara işkence yapılmaya başlandı. ( Bi’set, arapça’da gönderme anlamına gelir, efendimizin peygamber olarak gönderildiği zamanı ifade eder )

615
İlk Hicret, Habeşistan’a yapıldı. Âdil hükümdar NecâşiEshame onları iyi karşıladı ve üç ay kaldılar. Mekke’deki şiddete hedef olmaktan kurtulup dinlerini daha iyi yaşayabilmek için dördü hanım, toplam on beş kişilik bir ekip yola koyuldu. Başlarında Efendimiz’in damadı Hz. Osman vardı.

Müslümanlar Peygamber Efendimiz önderliğinde Dârü’lErkam’da ( ilk Müslümanlardan Erkâm bin Ebi’l-Erkâm bin Esed’in evi) eğitim almaya başladılar.

616
Habeşistan’a ikinci hicret yapıldı. ( Bi’st’in 7.senesi)  On sekizi hanım olmak üzere toplam yüz kişi, veya onüçü kadın doksan kişi, Hz. Cafer İbnEbiTalib önderliğinde Habeşistan’a gitti.

O dönemde henüz Müslüman olmayan AmrİbnAs’ın, Necaşi’yi Müslümanlara sahip çıkmama konusundaki ikna çabaları boşuna çıktı. Necaşi Müslüman muhacirlere ülkesinin kapılarını açtı.

Hz Hamza ile Hz Ömer Müslüman oldu .

617
Müslümanlara karşı boykot. Kureyş ileri gelenlerinden 40 kişi EbûCehil’in başkanlığında toplandılar. Müslümanlarla alış-veriş yapmamaya, kız alıp vermemeye, görüşüp buluşmamaya, ekonomik ve sosyal her türlü ilişkiyi kesmeye karar verdiler. Bu kararı bir ahitname şeklinde yazıp mühürlediler ve bir beze sararak Kâbe’nin içine astılar. Böylece Müslümanları canlarından bezdirip Hz Peygamber’in kendilerine teslim edileceğini umdular. Karara aykırı hiçbir şey yapmayacaklarına dair yemin ederek karar hükümlerini müsamahasız uygulamaya başladılar. Bu şekilde Müslümanlara karşı üç yıl sürecek sosyal ve ekonomik boykot başladı.

619 ( HÜZÜN YILI )
Boykot sona erdi.Müşriklerin Kâbe’ye astığı anlaşma sahifesini -“Senin isminle başlarım Allahım!” kısmı hariç- ağaç kurdunun yemesi. Allah’ın (cellecelâluhu),  ağaç kurdunun anlaşma sahifesini yediğini Peygamberimiz’evahyetmesi ve Peygamber Efendimizin bu durumu EbûTalib’e haber vermesi. EbûTalib’in kardeşleriyle beraber, anlaşma sahifesini -Allah’ın ismi hariç- ağaç kurdunun yediğini haber etmek üzere müşriklerin ileri gelenlerinin yanlarına gitmesi ve eğer bu haber doğru çıkarsa boykotu bitirmeleri yalan çıkarsa Allah Resûlü’nü onlara teslim etmek üzere akitleşmeleri. Müşriklerin ağaç kurdunun anlaşma sahifesini yediğini görünce “bu sihirdir” diyerek yaşanan mucizeyi inkar etmeleri. Mekkelilerden Hişamİbn-i Amr, Züheyrİbn-i EbiÜmeyye, Mut’imİbn-i Adiyy, Ebu’l-Bahterîİbn-i Hişam ve Zem’aİbn-i Esved’in bir araya gelerek, Hâşim-Muttalib oğulları ve müslümanlar aleyhinde alınan kararları kaldırmak üzere anlaşmaları ve gidip müşriklerin ileri gelenleriyle bu konuyu konuşmaları. Mut’imİbn-i Adiyy’in anlaşma sahifesini yırtmak için Kabe’nin içine gitmesi ve -Allah’ın ismi hariç- ağaç kurdunun sahifeyi yediğini görmesi.

Kısa bir süre sonra kendisi her zaman koruyan amcası Ebu Talib öldü.

Ardından da Hz Hatice validemiz irtihal etti. Bu olaylarda dolayı bu sene tarihe Hüzün yılı olarak geçmiştir.

620 
Peygamberimiz (SAV)’in İslâm’a davet için Taif’e gitmesi. Ağır hakaretlere uğrayarak Mut’im bin Adiy himâyesinde geri Mekke’ye dönmesi.

İsrâ ve Mi’rac Olayı.

Allâhu Zülcelâl’in Peygamberimizi onurlandırması.

Beş vakit namaz farz kılındı.

Peygamberimiz (SAV)’in Hac münasebetiyle dışarıdan gelen yabancılarla görüşmesi. Medineli altı kişi Müslüman oldu. Bunlar; Es’adİbn-i Zürâre, Avfİbn-i Hâris, Râfi’İbn-i Malik, Kutbeİbn-i Âmir, Ukbe İbn-i Âmir, Câbirİbn-i Abdullah, Allah hepsinden razı olsun. Akabe Tepesi’nde Hz. Peygamber (sas)’le görüşüp Müslüman olan altı kişi, hac mevsimi sonunda Medine’ye döndüler. Gördüklerini, yakınlarına ve dostlarına anlatarak, Medine’de Müslümanlığı yaymaya başladılar.

621
1. Akabe Biatı gerçekleşti. Daha önce Müslüman olan 6 Medineli, bir sene sonra, hac mevsiminde Hz Peygamber (sas) ile görüşmek üzere Medine’den Mekke’ye 10′u Hazrec, 2’si Evs kabilesinden olmak üzere 12 Müslüman geldi. Başkanları Zürâre oğlu Es’ad’dı. Medine’li 12 Müslüman “Allah’a şirk koşmayacaklarına, hırsızlık ve zinâ yapmayacaklarına, (kız) çocuklarını öldürmeyeceklerine, kimseye iftirâ etmeyeceklerine, Allah ve Peygamber’ine itâatten ayrılmayacaklarına” dâirPeygamberimiz’in elini tutarak bîat ettiler. Peygamberimiz, Medine’ye İslam’ı anlatması için Hz Mus’ab b Umeyr’i görevlendirdi.

622 
II. Akabe Biatı. Peygamberimiz (asv) geçen yıl Medinelilere İslâm’ı ve Kur’an’ı öğretmek için Mus’ab b. Umeyr’i göndermişti. Mus’ab’ın gayretiyle 75 kişilik Evs ve Hazreçli, Peygamberimizle gizlice Akabe tepesinde ikici kez buluştu ve biat ettiler. O’nu Medineye davet etti.

Müslümanlar ve ardından da Efendimiz, Mekke’den Medine’ye hicret ettiler.

Hicrî takvimin başlangıcı.

Mescid-i Nebevi inşa edildi.

İlk ezan okundu.

Hz. Ali’nin (radıyallâhuanh) Hicreti ve Kubâ’ya Varışı

KubâMescidi‘nin İnşası.

Rasûlullah (asv)’ın, Ranuna vadisinde ilk Cuma namazını kıldırması ve ilk hutbeyi okuması.

Neccâr oğullarının Rasûlullah (asv)’ı Medineye götürmesi.

EbûEyyûb el Ensârî’nin evinde yedi ay misafir kalması.

623 
Kıble yönü Cenab-ı Hakk’ın emriyle Kudüs’ten Mescid-i Haram’a çevrildi.

Medine Vesikası‘nın  ( Sözleşmesi) Tanzimi

Muâhât (Muhâcir ve Ensârın birbirlerine kardeş olarak ilan edilmeleri) Hicretten 5 ay sonra

Peygamber Efendimiz (SAV) Aşure Orucu tuttu ve Müslümanlara tavsiye etti.

EbûCehil’in Mekke ordusuyla Müslümanların üzerine gelmesi ve Allah’ın Müslümanlara savaş İzni vermesi

624 
Bedir Savaşı Mekkeli müşriklerle yapıldı. İslam’da ilk harb olan şanlı Bedir zaferi ve küfrün elebaşısıEbûCehil’in öldürülüşü (Yerine EbûSüfyan’ın geçmesi). Bedir Şehitleri

Aynı yıl Beni Kaynuka Yahudileri üzerine gidildi ve onlar, Medine’den çıkarıldı.

Ramazan orucu farz kılındı.

İlk bayram namazı kılındı.

Zekat farz oldu.

Allah Resulü’nün kızı ve Hz. Osman’ın eşi  Hz.Rukiyye vefat etti.

Hz Ali ile Hz Fatıma evlendi.

İlk kurban bayram namazı kılındı.

Kaab bin Eşref Olayı, bu şahıs şiirleriyle Müslümanları hicvedip, müşriklerikışkırtıyordu. Peygamber efendimiz hakkında idam kararı vermiştir. Ashabtan Muhammed bin Mesleme bu kararı uyguladı.

625
Uhud  Savaşı
 yapıldı. Mekkeli müşrikler, Mekke dışındaki müşrik kabilelerden 2000 asker topladılar. Mekke’den katılanlarla, 700′ü zırhlı, 200′ü atlı olmak üzere, EbûSüfyan’ın komutasında 3000 kişilik tam tekmil bir ordu ile Medine üzerine yürüdüler. Müslümanların karşısında savaş durumu alan müşrik ordusu, sayıca Müslümanların 4 katından daha fazlaydı. Üstelik bunlardan 700′ü zırhlı, 200′ü atlıydı. Müslümanların ise 100 zırhı ve sadece 2 atları vardı. Uhud Savaşı’nda üç safha yaşandı: İlk safhada Müslümanlar üstün geldiler, müşrikleri bozguna uğrattılar. İkinci safhada, kaçan müşrikleri kovalamayı bırakıp, kesin sonuç almadan ganimet toplamaya koyulmaları ve Efendimizin yerlerinden ayrılmamalarını emrettiği okçu birliğinin görevlerini terk etmeleri yüzünden, Müslümanlar 70 şehit vererek mağlup duruma düştüler. Üçüncü safhada ise, dağılmış olan Müslümanlar, Peygamberimizin etrafında toplanıp, karşı hücuma geçerek, düşman hücumunu durdurdular. Uhud Şehitleri

Hz. Hasan RA. doğdu.

Hamrâü’l-esed Gazvesi, Uhud’dansonra  üstünlük elde eden Mekkeli müşrikler Müslümanları imha etmek için gelmiş ancak korkup kaçmışlardır.

Raci Olayı meydana geldi. İslâm’a davet için çevre kabilelere Âsım RA. başkanlığında gönderilen muallimlerden sekizinin şehid edilmesi, Zeyd ve Hubeyb’in Mekkelilere satılması ve şehit edilmesi.

Bi’ruMaûne Vakası, Necid Bölgesine gönderilen Ashabı Suffe’den 70 muallimin şehit edilmesi.

Beni Nadir Gazvesi ile  şımaran Yahudiler sürgün edildi.

626

Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Torunu Abdullah’ın (radıyallâhuanh) Vefatı

EbûSeleme’nin (radıyallâhuanh) Vefatı

Hz. Hüseyin’in (radıyallâhuanh) Doğumu

Resûlullah’ın (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Ümmü Seleme (radıyallâhuanha) ile Evlenmesi

Bedrü’l-Mev’id Gazvesi

Dûmetü’lCendel Gazvesi. Suriye’de toplanan eşkıyalar dağıtıldı.

 

627
Hendek Savaşı yapıldı. Düşman saldırısını kolayca önlemek maksadıyla Efendimiz’in Medine etrafında hendekler kazdırması sebebiyle, Hendek savaşı adını alan bu muharebenin bir diğer adı da Ahzab’dır. Savaş neticesinde müşrikler mağlup olarak geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Artık onlar bundan sonra Müslümanlar üzerine yürüme cesaretini kendilerinde bulamayacaklardı.

Beni Kurayza Yahudileri Peygamber Efendimiz’le olan anlaşmalarına göre Hendek savaşında Medine’yi Müslümanlarla beraber korumak zorundaydılar. Fakat bunu yapmadılar. Üstelik anlaşma hükümlerini hiçe sayarak harbin en nazik safhasında müşriklerle işbirliğine gittiler. Hendek sonrası Allah Rasulü ordusuyla Beni Kurayza üzerine yürüdü ve bu tehlikeyi bertaraf etti.
Benî Mustalık ( Müreysî ) Gazâsı: Bu kabile Medine’ye saldırmak istediğinden susturuldu.

İfk Olayı;  Benî Mustalık ( Müreysî ) Gazâsı dönüşü Hz. Aişe’ye validemize iftira dedikodusu yayıldı.

628
Rıdvan Biadı; Kabe ziyareti için yola çıkıldı. Mekke’ye elçi olarak Hz Osman gönderildi. Hz Osman’ın müşrikler tarafından şehit edildiği haberini alan Efendimiz, sahabilerinden müşriklerle çarpışma mevzuunda biat aldı. Bu biata Rıdvan biatı denir. Bu haberi alan müşrikler, Hz Osman’ı serbest bıraktılar Müşrikler Müslümanların Kâbe’yi ziyaret etmemeleri konusunda çok kararlıydılar. Bunun üzerine Efendimiz’e bir heyet gönderip anlaşma imzalamak istediler. Allah Rasulü, ilk bakışta Müslümanların aleyhinde gibi görünen ama daha sonra lehine dönen anlaşma maddelerini kabul etti.

Hudeybiye Antlaşması. Bazı şartları ağır görülen bu antlaşma Müslümanlar için siyâsî bir zaferdi. Çünkü, bu antlaşma ile Mekke müşrikleri İslam Devleti’ni resmen tanımış oluyorlardı. 10 yıllık ateşkes süresi içinde Peygamberimiz (s.a.v.) Kureyş tarafından emîn olarak tebliğ faaliyetlerini rahatça sürdürebilecekti. Bu sayede zamanın hükümdarlarını İslâma davet fırsatını buldu. Mektuplar göndererek onları İslâm’a çağırdı. (Bizans İmparatoru Heraklius’a, İran KisrâsıPerviz’e, Mısır AzîziMukavkıs’a, Habeşistan Necâşîsi’ne, Yemen VâlisiBâzân’a, Bahreyn, Umman, Dımeşk (Şam) ve Yemâme emirlerine elçiler ve mektuplar gönderdi. Yemen Vâlisi, Bahreyn ve Umman emîri, Habeş Necâşîsi (gizli) Müslüman oldu. Heraklius ile Mukavkıs elçilere iyi davrandı.)

Hayber Savaşı ve Hayber’in Fethedilmesi. Hz. Ali’nin dillere destan kahramanlıklar göstermesi, Yahudilerin baş cengâveri (savaşçısı) Merhab’ı bir hamlede yere sermesi.

Hayber’in fethi ile hemen hemen Arabistan’daki bütün Yahudiler İslam devletine tabi duruma gelmiş sayılıyordu.

Zeynebbt. Haris adındaki bir Yahudi kadının Hz. Muhammed (SAV)’i  zehirli etle zehirleme girişimi.

629 
Müslümanlar ilk kez Umre yaptılar.

Hâlid bin Velid ve Amr b. Âs Müslüman oldular.

Mute Savaşı bu yılda Bizans ile yapıldı. İslam sancaktarı Zeyd bin Hârise, Cafer-i Tayyar ve Abdullah bin Revâha’nın peşi peşine şehit olmaları. Halid bin Velid’in askerî dirâyeti sayesinde üç bin kişilik İslam ordusunun, yüz bin kişilik Bizans ordusuna zor anlar yaşatması ve ordunun fazla zâyiat vermeden geri çekilmesi. Mu’te Savaşı, Suriye’de Müslümanların Bizans’la ilk karşılaşması idi.

630 
Mekke Fethedildi. Kâbe putlardan temizlendi. Mekke fethi ile Kureyş’in hemen hemen tamamı İslam’la şereflendi. Fetih, aynı zamanda civar kabileler, bilhassa Kureyşlilere taraftar bulunan kabileler üzerinde müspet tesirler bırakmış ve onların İslam ve Müslümanlara karşı gönüllerinde sevgi dolu sıcak bir alaka duymasına sebep olmuştu.

Huneyn Savaşı: ( Hevâzin Seferi) Mekke’nin fethinden iki hafta sonra bazı kabileler savaş hazırlığı yaptı. Sakif ve Havazin kabileleri bunların başında yer alıyordu. Büyük bir ordu hazırladılar ve iki ordu Huneyn’de karşılaştı. Huneyn savaşında Müslümanlar galip geldi.

Tâif Kuşatması

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Oğlu İbrahim’in Doğumu

Tebük Seferi, Bizans üzerine yapıldı. Bizans ordusu giriştikleri savaş hazırlıklarından cesaret edemedikleri için vazgeçtiler ve İslam ordusu karşısına çıkamadılar.

Mescid-i Dırar; Tebük Seferinden döndükten sonra münafıkların Küba Mescidi ile Mescid-i Nebevi arasına yaptırdığı bu mescidTevbe/107 ayeti inince Peygamberimiz tarafından yıkıldı.

Ci’râne Umresi ve Medine’ye Dönüş

631

Sulh ve sükûn devresi. Elçiler yılı (Senetü’lVüfûd). Yetmiş kadar kabileye heyetler ve muallimler gönderilmesi, bütün kabilelerden gelen heyetlerin Müslüman olduklarını arz etmeleri.

Peygamberimizin sevgili oğlu İbrahim’in vefatı.

Hz. Peygamber Kur’an-ı Kerim’i Ramazanda Hz.Cebrail ile karşılıklı iki defa okudu. Bu olay, ramazan ayında Müslümanlar arasında, karşılıklı baştan sona Kur’an okumayı (mukable) bir gelenek haline getirdi.

632

Veda Haccı yapıldı.

Veda hutbesi yüzbinlere tebliğ edildi. Veda Hutbesi

24 Mayıs’ta Hz. Peygamber ateşli bir hastalığa yakalandı.

Peygamberimiz (SAV)’in BakîMezarlığı’na  bir ziyaret yaparak âhirete göçmüş mü’minleri selamlaması ve şehidlere duası.

Vefâtından üç gün önce Hz. Ali ile Fahd’a dayanarak mescide gelip cemaata namaz kıldırması, ashâbına hayır temennîlerde ve son tavsiyelerde bulunması.

8 Haziran Pazartesi günü Hz. Peygamber’in vefatı ve ruhunun Refîk-i A’lâ’ya (Yüce Dost’a) yükselişi.
9 Haziran Salı günü Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa Peygamber’in SAV’in defnedilmesi.

ÇALIŞMADA FAYDALANILAN BAŞLICA KAYNAKLARIN BİBLİYOGRAFYASI:

Başta Kur’an-ı Kerim’in ilgili ayetleri ve konuyla ilgili Hadis Kaynakları  ve:

1) İbn Kesîr, El-Bidaye ve’n-Nihâye Büyük İslâm Tarihi, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2008.

2) Ebû Cafer Muhammed Bin Cerir’üt-Taberi, Taberi Tarihi, Sağlam Yayınları, Tercüme M.Faruk Gürtunca, İstanbul.

3) Mesudî, Murûc Ez-Zeheb, Çeviri D.Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul, 2011.

4) Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz., Mârifetnâme, Sadeleştiren Durali Yılmaz ve Hüsnü Kılıç, Çelik Yayınevi, İstanbul, 2011.

5) Ahmet Cevded Paşa, Peygamberler Tarihi ve Hz. Muhammed’in Hayatı, Sadeleştiren Zekeriya Akman, Ankara, 2014.

6) M.Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, TDV Yayınları, Ankara, 2014.

7) Hekimoğlu İsmail, İslâm Tarihi, İstanbul, 2001.

8) İsmail L. Çakan, N.Mehmet Solmaz, Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Peygamberler ve Tevhid mücadelesi,Ensar Neşriyat, İstanbul, 2014.

9) Ahmet Lütfü Kazancı, Hz. Süleyman’dan Hz. Muhammed’e (s.a.s.) Peygamberler Halkası, İstanbul, 1997.

10) Türk İslam Ansiklopedisi Asr-ı Saâdet, Editör Servet Ergin, Dünden Bugüne Tercüman Ilıcak Yayıncılık, İstanbul.

11) Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1988-2013.

Alıntı : Mehmet Karasakal

4.8 6 votes
Makale Değerlendirmesi

Tüm Yorumları

Subscribe
Bildir
guest
10 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Muratcan
Muratcan
8 Ekim 2021 15:33

Kardeşim Hz Elyesa zaten Hz İlyas değil mi?? Peygamberlerimizin yaşadığı Tarihler konusunda garip çelişkiler var.. veya göbekli tepe gibi yerlerden bahsedenlerin söylediği tarih tamamen sallamasyon… Onun dışında peygamber efendimiz zamanındaki olayları öğrenmemiz çok bilgilendirici oldu. Teşekkürler

Leyla
Leyla
6 Eylül 2020 01:11

Selamünaleyküm bir sorum olacaktı peki 124.000 peygamber hangi ara gelmiştir?

Ö.Faruk Erciyes
Ö.Faruk Erciyes
5 Temmuz 2020 15:01

Tebrikler güzel çalışma. Paragraf düzeni ve tarihler gözden geçirilmeli.

mehmet soyaslan
24 Şubat 2020 00:02

Ahir zaman alametlerinden TAŞ AGAÇ Dile gelecekte bende sizdenim deyip Kandıranları Anlatacak dedikleri ASIR GELMİŞ İnsan ve İslam ahlakı Medeniyeti Kardeşligi Ögretmiş ve . İSLAM Ahlak örf adetleri bozulmuş ? Kim neyimiş Duyar görür olduk.
Şu toprak anam dile gelmiş Açmış Pencerelerini ANLATIP GÖSTERİYOR Dünya ilmi Bilgi Becerileri Avuçlarımız Evlerimizden okur Görür olduk Emegi Geçenlere Çok Çok Teşşekür ederim .. Elhamdülillah

Murat Daniş
Murat Daniş
18 Ağustos 2019 14:50

Çok teşekkür ederim müthiş çalışma hz allahım cc razı olsun benim isteğim isim ve kaç yıl yaşadıkları gibi sade liste bulmak istiyorum olurmu bilmem bu bilgiler Harika olmuş teşekkür ediyorum

mustafa kapusuz
mustafa kapusuz
6 Aralık 2019 19:08
Reply to  Murat Daniş

İsa peygamberden önceki tarihlerin tamamı hatalı

cengiz
cengiz
13 Temmuz 2019 08:08

kronolojik sıra bana göre hata içeriyor,çünkü dünya daha önce yaratıldı,insanoğlunun yaşam şartları oluşturuldu,sonra hz Adem ve hz Havva gönderildi.Çünkü dünyada dinazorların yaşaması ve yok olması gereken bir zamanın olması lazım..dinazorlar yaşayıp yok olduktan sonra Hz adem inmiştir bana göre..

OSMAN ERDEM
OSMAN ERDEM
28 Nisan 2019 01:28

ARKADAŞLAR HİCRİ TAKVİME GÖRE BİR SORUM OLACAK.

HZ. MUHAMMED ALEYHİSSELAM PEYGAMBERİMİZİN VEFAATINDAN BU GÜNE KADAR MİLADİ TAKVİMDE 1387 YIL HİCRİ TAKVİMDE İSE 1429 YIL GEÇMİŞTİR…

HZ. İSA ALEYHİSSELAM İLE HZ. MUHAMMED PEYGAMBERİMİZ ARASINDA MİLADİ TAKVİME GÖRE 571 YIL OLDUĞUNA GÖRE ;

HİCRİ TAKVİMDE BU SÜRE NE KADARDIR ?

HZ. ADEM ALEYHİSSELAMDAN HZ. MUHAMMED PEYGAMBERİMİZ EFENDİMİZE KADAR GEÇEN SÜRE HİCRİ VE MİLLİ TAKVİMDE NE KADAR KADARDIR ???

https://www.kutaykitmur.com/2018/08/31/hz-ademden-hz-muhammede-s-a-v-peygamberler-tarihi-detayli/

10
0
Would love your thoughts, please comment.x